QSO szöveg vételének gyakorlása


A hangfájl innen tölthető le.

FELADAT: A 4 szövegblokk vétele, a QSO elemzése.

Amennyiben elfáradtuk, tartsunk szünetet az egyes blokkok között!

A gyakorlás során arra figyeljünk, hogy a betűket helyesen írjuk le. A levett szövegre soha ne fordítsunk figyelmet (karaktervesztést okoz). Egy szövegblokkot egyszerre vegyünk le. Amennyiben a vétel félbeszakadt, vagy sok hibát tartalmaz, ismételjük meg a teljes szövegblokk vételét. Addig ne lépjünk tovább, amíg a hibátlan vételt el nem érjük. Az adási sebesség növelése nagyobb koncentrációt igényel, ezt kellő gyakorlással szintén javítani tudjuk.

A gyakorlati forgalmazás során a figyelem sokfelé megoszlik, ezért célkitűzés a morzejelek vételének reflexből történő megtanulása.

A szöveg értlmezése a vétel befejezése után esedékes.

A gyakorlószöveg véletlenszerűen képzett karaktercsoportokat tartalmaz! A QSO hívójeleket, nyílt formaszöveget, üzemi jeleket tartalmaz.
3 db 30x5 betűből álló csoportot hallunk. Írjuk le!


{COM}
. . . . .   . . . . .   . . . . .   . . . . .   . . . . .
. . . . .   . . . . .   . . . . .   . . . . .   . . . . .
. . . . .   . . . . .   . . . . .   . . . . .   . . . . .
. . . . .   . . . . .   . . . . .   . . . . .   . . . . .
. . . . .   . . . . .   . . . . .   . . . . .   . . . . .
. . . . .   . . . . .   . . . . .   . . . . .   . . . . .
{AR}

{COM}
. . . . .   . . . . .   . . . . .   . . . . .   . . . . .
. . . . .   . . . . .   . . . . .   . . . . .   . . . . .
. . . . .   . . . . .   . . . . .   . . . . .   . . . . .
. . . . .   . . . . .   . . . . .   . . . . .   . . . . .
. . . . .   . . . . .   . . . . .   . . . . .   . . . . .
. . . . .   . . . . .   . . . . .   . . . . .   . . . . .
{AR}

{COM}
. . . . .   . . . . .   . . . . .   . . . . .   . . . . .
. . . . .   . . . . .   . . . . .   . . . . .   . . . . .
. . . . .   . . . . .   . . . . .   . . . . .   . . . . .
. . . . .   . . . . .   . . . . .   . . . . .   . . . . .
. . . . .   . . . . .   . . . . .   . . . . .   . . . . .
. . . . .   . . . . .   . . . . .   . . . . .   . . . . .
{AR}

40x5 betűből álló csoportot hallunk. Írjuk le!


{COM}
. . . . .   . . . . .   . . . . .   . . . . .   . . . . .
. . . . .   . . . . .   . . . . .   . . . . .   . . . . .
. . . . .   . . . . .   . . . . .   . . . . .   . . . . .
. . . . .   . . . . .   . . . . .   . . . . .   . . . . .
. . . . .   . . . . .   . . . . .   . . . . .   . . . . .
. . . . .   . . . . .   . . . . .   . . . . .   . . . . .
. . . . .   . . . . .   . . . . .   . . . . .   . . . . .
. . . . .   . . . . .   . . . . .   . . . . .   . . . . .
{AR}

QSO - 050604_111000_14MHz - ritka DX vagy különleges állomás stílusú QSO

Lassított felvétel!

Feladat: A QSO-k szövegének részletes elemzése, a felvételen hallható állomások felsorolása, a különleges állomás QTH-jának azonosítása a térképen, a két állomás közötti hozzávetőleges távolság meghatározása.

Az első eredménytelen hívás után a rádión kezelőgombokhoz kellett nyúlni. Mi volt az oka és mi történt (nem teljesítményváltoztatás!)?

Az összeköttetést jellemző hullámterjedés elemzése. Log készítése a különleges állomás összeköttéseiről.

Megjegyzés: Az állomások tömegesen hívnak azonos időpillanatban, ez hívott állomás helyzetét nehezíti, mert legalább egy hívójelet le kell venni a hangzavarból. Ezt a helyzetet "pile-up"-nak nevezzük, azaz a sok hívó állomás miatt egy frekvencián keletkezett hangzavarként értelmezhető.

A pile-up kezelésére számos forgalomtechnikai eljárás ismert, a gyakorlatban leginkább alkalmazott technika a QSX eljárás ami a vételi frekvencia eltolását jelenti.

QSX:

up = 1-2 kHz-el feljebb várja a hívásokat
up1 = 1 kHz-el feljebb várja a hívásokat
up5 = 5 kHz-el feljebb várja a hívásokat

A felvételen rögzített esetben (kisebb pile-up) nem volt szükség a QSX kérésre.

Segítség: 5NN = 599

Számok rövidítése:

0 = T
1 = A
9 = N

Gyakoroljuk!

Nem szabványos, de néha hallható rövidítések (használata nem ajánlott):

2 = U
3 = V
7 = B
8 = D

Adás gyakorlása


Gyakoroljuk a blokkok leadását. A billentyű érinkezőközt a lehető legkisebbre állítsuk. Csuklónk az asztalon van, nem mozog, az ujjaink végével billentyűzzünk finoman.

Gyakoroljuk az összeköttetés során leadandó szövegeket elképzelt partnerállomással.

A levett szöveget próbáljuk meg szépen, ütemesen, csoportokba rendezve leadni a karakterek hangképének, a csoport sebességének megfelelően. A teljes blokkot adjuk le! A QSO szövegét ütemesen, hibátlanul adjuk le.

-- Vége --

Creative Commons License © http://tankonyv.ham.hu, utolsó módosítás: 2023.09.03. 00:45
Eredeti mű: © Zentai Tibor, HA2MN