Hogyan teheted le a rádióamatőr „A” vizsgát?

Mi a célja az „A” típusú rádióamatőr vizsgának?

Az „A” vizsgafokozat célja, hogy gyakorlólehetőséget biztosítson kezdőknek az amatőr célú rádiózás ismereteinek mélyebb elsajátításához. Az „A” fokozatú adóengedélyes a gyakorlati amatőrtevékenység során fejlesztheti tudását, leteheti a „B” vizsgafokozatot, ezáltal válhat véglegesen rádióamatőrré. De csak szépen sorjában. Jelen fejezetben az „A” vizsgafokozattal foglalkozunk.

Vizsgáztatási alapelv: a vizsgázónak ismernie kell a számára engedélyezhető sávok és modulációs módok használatához szükséges forgalmazási, etikai szabályokat és tisztában kell lennie alapvető műszaki fogalmakkal. A vizsga kérdései feleletválasztásos teszt jellegűek, nehézségi foka: alapfokú. (novice).

Jelentkezés

Rádióamatőr vizsgára írásban kell jelentkezni a vizsga jelentkezés űrlap kitöltésével. A vizsga idejét és helyét a hatóság határozza meg. Ezt a válaszlevelében ismerteti.

A vizsga helye nagy valószínűséggel: Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala, címe: 1133 Budapest XIII., Visegrádi u. 100. Ez a 3-as metró Dózsa György úti vagy Árpád híd megállójától gyalogosan közelíthető meg (5 perc).

Szükséges tudnivalók

A válaszlevélben mellékelt „készpénzátutalási megbízáson” szereplő vizsgadíjat legkésőbb 8 nappal a vizsga napja előtt be kell fizetni. Továbbá a befizetést igazoló szelvényt a vizsgán be kell mutatni.

A teljes vizsga eljárás díja 3.500 Ft, diákok és nyugdíjasok kedvezménye 50 %, a pótvizsga díja a teljes vizsgadíj 50%-a.

Vizsgát az a személy tehet, aki a vizsgán igazolni tudja:

  • személy azonosságát, személyi adatait (név, lakcím, születéskori név, születés ideje és helye, anyja neve),
  • a vizsga díjának befizetését.

Ha a jelölt nem jelenik meg a vizsgán, és a vizsga megkezdése előtt nem jelent halasztó hatályú kifogást írásban, a vizsga sikertelennek minősül.

Vizsga feladatok

A vizsga írásbeli és gyakorlati részekből áll. Az írásbeli vizsga feleletválasztós tesztből áll.

Leginkább „B” vizsga esetén röviden megválaszolandó kérdések is lehetnek közte. A megválaszolandó feladat lehet egyszerű számítás, rajz vagy legfeljebb 1-2 mondattal megadható válasz.

A feladatlap kitöltéséhez kék színű tollat kell használni, így ilyet vigyünk okvetlen magunkkal.

A gyakorlati vizsga egy forgalmazási bemutatóból áll. Itt a vizsgázónak egy szabályos fónia összeköttetésen keresztül kell számot adni felkészültségéről.

Vizsga pontozása

Írásbeli témák „A” vizsgán:

  • Műszaki kérdéskör: 15 kérdés, 70%-tól elfogadható.
  • Forgalmi kérdéskör: 27 kérdés, 70%-tól elfogadható.
  • Biztonságtechnika: 10 kérdés, 70%-tól elfogadható.
  • Jogi kérdéskör: 10 kérdés, 70%-tól elfogadható.

Gyakorlati rész „A” vizsgán:

  • 10 perces fónia (beszéd) összeköttetés kézi rádió adóvevőn keresztül egy másik helyiségben tartózkodó másik rádióamatőrrel vagy vizsgáztatóval. A QSO-t pontozzák, 30 pont adható rá, 70%-tól elfogadható.

Opcionális morze vizsga

  • Távíró üzemmód használatához morze vizsgát kell tenni. A vizsgázónak egy 6 WPM sebességgel adott szöveget kell 3 percen keresztül venni, illetve 3 percen keresztül kell tudni adnia. Közben 2 javított és 4 javítatlan hibát ejthet. A 6 WPM sebesség a PARIS szó percenként 6-szor történő leadásának megfelelő sebesség.


Creative Commons License © http://tankonyv.ham.hu, utolsó módosítás: 2023.09.03. 00:34
Eredeti mű: © Eckart Moltrecht DJ4UF, http://www.amateurfunkpruefung.de