Hívójelek

A nemzetközi amatőrrádiós hívójelek a következőképpen épülnek fel: az országot jelző rész (1 vagy 2 betű, esetleg számjegy-betű kombináció), további szám(ok) (eddig tart a hivójel előtagja, a prefix), és végül a betűkből (általában 1..3 db) álló utótag (suffix).

Példák

 • a) DJ4UF - DJ = ország hívójele - DJ4 = prefix - UF = suffix
 • b) EA5BTL - EA = ország hívójele - EA5 = prefix - BTL= suffix
 • c) 3A0AB - 3A = ország hívójele - 3A0 = prefix - AB= suffix
 • d) G1LMN - G = ország hívójele - G1 = prefix - LMN = suffix
 • e) M1A - M = ország hívójele - M1 = prefix - A = suffix

Ennek a nemzetközi rendszernek segítségével minden amatőr rádióállomás egyértelműen azonosítható. Egy hívójel sem fordulhat elő kétszer az egész világon. A országok hívójeleit az ITU (International Telecommunication Union, Nemzetközi Távközlési Egyesület) határozta meg a Nemzetközi Rádiószabályzat (RR, Radio Regulation) 19. pontjában. A teljes lista itt érhető el.

A következő táblázatban csak az európai országok hívójeleit soroltuk fel. Ezek ismerete szükséges az A fokozatú vizsgához. Kicsi (10 W) adóteljesítménnyel 2 m-en és 70 cm-en úgysem hidalhatók át nagy távolságok, hacsak nem műholdon keresztül forgalmazunk. Esetenként nyáron sproradic-E terjedéssel el lehet érni 10 W-tal 2 m-en egész Európát, erről többet a 4. leckében olvashatunk.

Egy ország több különböző hívójelellel is rendelkezhet. Nagy-Brittaniában például nem volt elegendő a G hívójel, ezért megkapta az M-et is. Németország lehetséges hívójelei a DA, DB, DC, DD, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO és DP. Hollandiáé: PA, PB, PC, ..., PI. Magyarország is két lehetséges hívójellel rendelkezik: HA és HG.

Ország-hívójelek táblázata

Hívójel előtag Ország További hívójelek
CT Portugália CS
C3 Andorra
DL Németország DA ... DO
EA Spanyolország EB, EC, ED
EI Írország
ER Moldávia
ES Észtország
EU Fehér-Oroszország
F Franciaország FA ... FE
G Nagybritannia GB ... GM, M
HA Magyarország HG
HB Svájc
HB0 Liechtenstein
HV Vatikán
I Olaszország IA .. IZ
LA Norvégia LB
LX Luxemburg
LY Litvánia
LZ Bulgaria
OE Ausztria
OH Finnország OF ... OI
OK Csehország OL
OM Szlovákia
ON Belgium
OY Faröer-szigetek
OZ Dánia
PA Hollandia PB, PD, PE, PI
RA Oroszország UA ...
RA2 Königsberg
SM Svédország SK, SL
SP Lengyelország SO
SV Görögország
S5 Szlovénia
TK Korzika
T7 San Marino
T9 Bosznia-Hercegovina
TA Törökország TB, TC
UR Ukrajna
YL Lettország
YO Románia
YU Szerbia-Montenegró YT
ZA Albánia
Z3 Macedónia
ZB Gibraltár
3A Monaco
9A Horvátország
9H Málta

Ügyeljünk arra, hogy Svájc (HB, főleg HB9 és HB4) és Liechtenstein (HB0) hívójelét csak a szám különbözteti meg.

Feladatok: Tanuljuk meg a fenti táblázatban kékkel jelölt országok hívójeleit (a kiegészítő hívójeleket is), és válaszoljuk meg a vizsgakérdéseket!

A következő térkép segítségével jobban át tudjuk tekinteni az európai hívójeleket. Egyben könnyen válaszolhatunk is a BJ502-es vizsgakérdésre.

Ez a kép az ARMAP logvezető program Európa-térképéből lett kivágva.


A átmenetileg külföldön tartózkodó amatőröknek a saját hívójelük elé az adott ország hívójelét és egy törtvonalat kell beilleszteni, valamit esetlegesen kiegészíteni a /P (portable, hordozható) vagy a /M (mobil) kiterjesztéssel. A CEPT fokozatú engedélyek esetén ez egész Európában automatikusan (vendégengedély kérelme nélkül) engedélyezett a forgalmazás. Nem-CEPT fokozatú engedélynél ez nem lehetséges.

Feladat:: Melyik országban tartózkodnak és melyik országba valók az alábbi hívójelek használói?

- Vendéglátó ország Eredeti ország
LX/DJ4UF/P Luxemburg Németország
SP/LA8AK/P
PA/G4IKL/M
HA/OZ1DOQ/P
SM/OK1VAC/M
EA/IK0ZTJ
F/OL2TG/P
OE/ON8BJ
OZ/SP5OKL

Feladatok:

 • Soroljuk fel a Németországgal határos országok hívójeleit!
 • Soroljuk fel a Magyarországgal határos országok hívójeleit!
 • Vizsgakérdések

BI500 Mi határozza meg az egyes országok hívójeleit?

 • a) az IHM rendelete a rádióamator szolgálatról.
 • b) az IARU ajánlásai.
 • c) a Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázata (FNFT).
 • d) az ITU Nemzetközi Rádiószabályzata.

BI501 Mit állapíthatunk meg a DK1OS/mm hívójelből?

 • a) Egy német amatőr állomás forgalmaz egy tengeri vízijárműről.
 • b) Ez a német amatőr különleges engedélye alapján a német felségvizeken "maritime mobile"-ként hordotható állomásként üzemelhet.
 • c) A DK1OS német amatőr azt jelzi a hívójele után illesztett "/mm"-mel, hogy tengeri mozgó állomásokkal ("maritime mobile") szeretne kapcsolatba lépni.
 • d) A DK1OS német amatőr állomás egy olyan szárazföldi- vagy vízijárművön tartózkodik, amely a vízi biztonsági előírások alapján köteles rádióberendezéssel rendelkezni (még akkor is, ha kikötőben tartózkodik).

BJ500 Melyik csoport tartalmazza a Cseh Köztársaság, Svájc, Ausztria, Hollandia és Liechtenstein hívójeleit (ebben a sorrendben)?

 • a) OL, HB9, OE, PA, HBŘ.
 • b) OE, HBŘ, OL, PA, HB9.
 • c) OK, HB9, OT, ON, LX.
 • d) OY, HBŘ, OZ, ON, SP.

BJ501 Melyik csoport tartalmazza Franciaország, Luxemburg, Lengyelország, Svédország és Dánia hívójeleit (ebben a sorrendben)?

 • a) F, HBŘ, SP, SM, ON.
 • b) LX, SP, SM, OZ, OE.
 • c) F, LX, SP, SM, OZ.
 • d) F, LX, SM, SP, ON.

BJ502 Melyik országok határosak Németországgal?

 • a) EA, GM, OE, ON
 • b) F, HB, OZ, SP
 • c) SM, LA, LZ, HB
 • d) CT, I, LX, OK

BJ503 Melyik csoport nem tartalmaz Németországgal határos országot?

 • a) EI, LA, LZ, SM
 • b) F, ON, OZ, SP
 • c) GM, LX, OE, ON
 • d) EA, HB, OK, PA
 • Prüfungsfragen-Test

Sie können sich selbst testen, indem Sie in folgender Tabelle auf die einzelnen Fragen klicken. Denken Sie aber an Ihre Telefonkosten, wenn Sie online sind! [9]BI500 [10]BI501 [11]BJ500 [12]BJ501 [13]BJ502 [14]BJ503

Haben Sie alles richtig? Sehr gut! Nur einen Fehler? Gut!


Creative Commons License © http://tankonyv.ham.hu, utolsó módosítás: 2023.09.03. 00:35
Eredeti mű: © Eckart Moltrecht DJ4UF, http://www.amateurfunkpruefung.de