Rádióamatőr vizsgakérdések

Milyen eszközökről van szó? "Az eszköz szilícium alaplapkára felvitt -P tipusú határrétegekből áll, három megfelelő kivezetéssel, melyeket g, d, s betükkel jelölnek."
a.) tirisztor
b.) LED dióda
c.) Térvezérlésű tranzisztor
Egy transzformátor teljesítményátvitelének mi a korlátja?
a.) A primer kör menetszáma
b.) A vasmagkeresztmetszet
c.) Szekunder kör menetszáma
Mekkora egy negyedhullámú körsugárzó geometriai hossza, ha az üzemi frekvencia a 144 MHz sávba esik?
a.) 9,86 m
b.) 0,5 m
c.) 21 m
Mekkora három darab párhuzamosan kapcsolt ellenállás eredő ellenállása, ha az ellenállások értéke 100, 50, és 100 Ohm?
a.) 50 Ohm
b.) 25 Ohm
c.) 250 Ohm
Mi az E réteg?
a.) A félvezető pn átmenetén keletkező határréteg
b.) Légköri jelensépg, mely visszaveri a rádióhullámok egy részét
c.) A kondenzátor két fegyvezete közötti dielektromos anyag neve
Mi a határfrekvencia?
a.) Az a frekvencia, amelyen egy erősítőeszköz erősítése egységnyire változik (1)
b.) Az a legmagasabb frekvencia, amelyen az erősítő még üzemelni képes
c.) Az a legmagasabb frekvencia, mely használatát a hatóság az engedélyben engedélyezi